I nderuar Tatimpagues

Për të ndryshuar email adresën tuaj ju duhet të ndiqni udhëzimet si më poshtë:

  • Të bëni kërkesën online përmes EDI-it
  • Të vizitoni Zyrën e Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve
  • Në sportel duhet të prezantoni kopjen e letërnjoftimit, si dhe autorizimin nëse nuk jeni pronari i biznesit

Për të bërë kërkesën online përmes EDI-it klikoni këtu